IMG-LOGO

Pravna obavijest

REKLAMACIJE

Povrat ili reklamaciju robe uvažavamo u roku od 5 radnih dana. Kupac ima pravo na povrat ili reklamaciju robe u slijedećim slučajevima:

-isporuka robe koja nije naručena
-isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
-isporuka robe koja ima oštećenja nastala u transportu u slučaju da Prodavatelj sam dostavlja robu.